פורסם ב- כתיבת תגובה

הוראות בטיחות כלליות למטען

מנע חדירת מים ולחות
הרחק המטען מטמפרטורות קיצוניות- כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לאש  
הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'  
מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים  כולל חומצות כלשהן על המטען  
חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען  
כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל, אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע  
ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו  
אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש  
בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל המאריך
מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'
 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.