סולן - סוללות ומטענים
sollan interactive
מעקב משלוחים
בירור סוג משלוח ובמקרה הצורך בדיקה באתר דואר ישראל
למעקב
מצאו אותנו בפייסבוק

כתבות ומאמרים

הוראות בטיחות כלליות למטען

מנע חדירת מים ולחות
הרחק המטען מטמפרטורות קיצוניות- כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לאש  
הרחק אותו מנרות דולקים,סיגריות וסיגרים דלוקים,להבה גלויה וכו'  
מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים  כולל חומצות כלשהן על המטען  
חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען  
כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי,אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל,אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע  
ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו  
אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלותהמשתמש  
בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל המאריך
מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש,גשם וכו'